Dagbehandling

Dagbehandling eller ambulant behandling kan hjælpe de borgere der ønsker at modtage behandling mens de bor i deres egen bolig.
I gruppen arbejdes der typisk med problemer og samtidig modtages erfaringer, bidrag og refleksioner fra de andre deltagere.
Her er nogle typiske emner i en dagbehandling:

  • At se afhængigheden som adskilt fra sig selv (eksternalisering).
  • At forstå børnenes og de pårørendes reaktioner på afhængigheden.
  • At forstå og kunne analysere egne mønstre.
  • Tilegnelse af strategier til at ændre egne mønstre.
  • Planlægning af håndtering af fremtidige situationer, hvor trangen til alkohol eller stoffer opstår.
  • At forstå og respektere egne behov og grænser.
  • Indsigt i og efterlevelse af egne værdier.

Flere steder bruger også medicin, mindfulness og NADA akupunktur til at reducere trang.