Dagbehandling for børn og unge

Hvad er dagbehandling? Dagbehandling er et forløb som har det formål, at give hver enkelt borger mulighed for at opnå en større grad af erkendelse omkring egen misbrugssituation. Der arbejdes med motivation, erkendelse af problemet, afklaring af behov, samt udarbejdelse af mål og planer for at opnå større livskvalitet. Med udgangspunkt i forskellige oplæg i relevante … Read more

Lovgivning om alkohol og stofmisbrugsbehandling

Misbrug Her findes den relevante lovgivning på misbrugsområdet. Alkoholmisbrug – Sundhedsloven Behandling for alkoholmisbrug: § 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold … Read more