Lovgivning om alkohol og stofmisbrugsbehandling

Misbrug Her findes den relevante lovgivning på misbrugsområdet. Alkoholmisbrug – Sundhedsloven Behandling for alkoholmisbrug: § 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold … Read more