Dagbehandling for børn og unge

Børn har også brug for behandlingHvad er dagbehandling?

Dagbehandling er et forløb som har det formål, at give hver enkelt borger mulighed for at opnå en større grad af erkendelse omkring egen misbrugssituation. Der arbejdes med motivation, erkendelse af problemet, afklaring af behov, samt udarbejdelse af mål og planer for at opnå større livskvalitet.

Med udgangspunkt i forskellige oplæg i relevante temaer, arbejdes der enten individuelt eller i gruppe. Der lægges vægt på gruppens måde at fungere på, og undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i hvad der er relevant i forhold til gruppe dynamikken.
Derudover tilbydes individuelle samtaler.

Det samlede forløb er som regel på 10 uger og er inddelt i følgende moduler

  • Sociale færdigheder, kommunikation og problemløsning, 12 uger.
  • Tilbagefaldsforebyggelse, 6 uger.
  • Følelseshåndtering, 12 uger.

Der optages løbende ved start på et nyt modul og ved behov er det muligt at forlænge behandlingen med et eller flere moduler.

I modulerne er der indbygget forskellige aktiviteter og motions tilbud, så man veksler mellem teori og den fysiske del, samt at lære at udfylde sin fritid med sunde aktiviteter.

Målgruppe

Borgerne er 18 år og opefter, og der behandles for alle rusmidler, også alkohol. Dagbehandlingen har 40 pladser og kan være et gratis tilbud til borgeren.

Fysiske rammer

Dagbehandlingen er placeret i København og ligger lige ved siden af Lyngbyvejen i et hyggeligt 2 etagers hus. Vi har et gruppe rum, et rum til kreativitet og spisning, og et køkken hvor man har mulighed for at tilberede sin medbragte frokost, derudover er der et rum til individuelle samtaler. Der vil være kaffe, the og frugt i pauserne.