Kokain misbrugsbehandling

Brugen af kokain og andre centralstimulerende stoffer forekommer i brede kredse af samfundet.

Mange brugere af kokain opfatter ikke sig selv som misbrugere, og kokainmisbrugere søger sjældent behandling i behandlingssystemet for stofmisbrugere. Samtidigt registreres flere indlæggelser med kokainforgiftninger fra landets skadestuer og flere kokainrelaterede indlæggelser i det psykiatriske behandlingssystem.

Misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer ses tit sammen med andre former for misbrug, og kokainmisbrug er en komplicerende faktor i behandlingen af afhængighed. De helbredsmæssige skadevirkninger er mangeartede og kan være ganske alvorlige, ultimativt dødelige. De ignoreres ofte af brugerne og identificeres ofte heller ikke af sundhedspersonalet som værende relateret til misbruget. For at nedbringe sygeligheden og dødeligheden blandt misbrugere af kokain og andre centralstimulerende stoffer blev der udarbejdet en vejledning. Denne vejledning tjener som et praktisk værktøj for lægers og behandleres håndtering af de faglige problemstillinger, der knytter sig til misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer.