Dagbehandling for børn og unge

Hvad er dagbehandling? Dagbehandling er et forløb som har det formål, at give hver enkelt borger mulighed for at opnå en større grad af erkendelse omkring egen misbrugssituation. Der arbejdes med motivation, erkendelse af problemet, afklaring af behov, samt udarbejdelse af mål og planer for at opnå større livskvalitet. Med udgangspunkt i forskellige oplæg i relevante … Read more